Spelregelement

Voor Golf Challenge activiteiten gelden algemene en specifieke wedstrijdvoorwaarden, waaraan je je dient te houden bij deelname aan de activiteiten. Indien je je niet aan deze voorwaarden houdt, hebben wij het recht om je de toegang tot de activiteiten te ontzeggen. Zo proberen we er voor iedereen een geslaagde activiteit van te maken!

Reserveren & afmelden

 1. Voor deelname aan een Golf Challenge activiteit is het verplicht om een reservering te plaatsen en het eventuele inschrijfgeld te voldoen.
 2. Golf Challenge Exloo behoudt zich het recht voor om activiteiten te annuleren bij onvoldoende animo. Wie zich reeds voor een geannuleerde sessie heeft aangemeld, ontvangt het eventuele inschrijfgeld retour.
 3. Bijbestelde greenfee’s blijven geldig en kunnen niet geannuleerd/teruggestort worden.
 4. Ben je verhinderd of wil je niet meer deelnemen aan een activiteit waarvoor je bent aangemeld? Dan dien je je 48 uur voor de aanvangstijd van de activiteit af te melden door een e-mail te sturen naar tickets@golfchallengeexloo.nl. Dit geeft anderen de tijd om je plaats over te nemen.
 5. Een afzegging die minder dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd is gedaan, geldt als te late afzegging. Bij een te late afzegging wordt de door de speler gedane betaling niet teruggestort.
 6. Tickets voor de Golf Challenge activiteiten zijn niet overdraagbaar.

Deelname

 1. Je behoort je ten minste 15 minuten voor de starttijd van de geboekte activiteit bij de wedstrijdleider op de drivingrange te melden. Een te late melding kan leiden tot uitsluiting van deelname. Reeds gedane betalingen voor deelname aan een wedstrijd worden niet teruggestort.
 2. De organisatie heeft het recht om, tot de starttijd, reservespelers toe te voegen aan de startlijst ter vervanging van spelers die niet aan de start verschijnen.

Algemene voorwaarden

 1. Er geldt een verbod op gebruik van eigen golfballen op de drivingrange. Je kunt op de drivingrange onbeperkt ballen huren om je golfvaardigheid te verbeteren. Voor de Golf Challenge programma’s: clinics, toernooien en Swing & Win worden golfballen in bruikleen verstrekt.
 2. Opvolgen van de instructies van de wedstrijdleider is verplicht. Het niet of onvolledig opvolgen van instructies kan leiden tot uitsluiting van deelname.
 3. Een speler dient zich onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. Indien de speler zich niet op zodanige wijze gedraagt, overtreedt hij de gedragsregels. Een overtreding van de gedragsregels gedurende een Golf Challenge activiteit kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de navolgende situaties:
  1. Iedere handeling van een speler waarbij hij/zij bewust de veiligheid van mede deelnemers en toeschouwers in gevaar brengt.
  2. Gebruik van drogerende middelen en alcohol.
  3. Iedere handeling van een speler waarbij hij/zij bewust het risico neemt de drivingrange en/of het materieel te beschadigen.
  4. Onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en (emotionele) stemverheffingen.
  5. Gebrek aan respect voor de Golf Challenge wedstrijdleiders, vertegenwoordigers van de golfbaan, medespelers en/of toeschouwers.
 4. Het betreden van de drivingrange is op eigen risico. Betreding van het grasveld op de drivingrange is niet toegestaan.

Specifieke voorwaarden

 1. Het is mogelijk dat het gebruik van bepaalde golfclubs voor een specifieke Golf Challenge activiteit niet is toegestaan. Dit wordt voorafgaand op de website vermeld en voorafgaand aan de wedstrijd door de wedstrijdleider aangegeven.
 2. Voldoen aan een golfvaardigheidsniveau ( EGA handicap). GPD behoudt zich het recht voor om op het moment van sluiting van de inschrijving de EGA Handicap van potentiƫle wedstrijddeelnemers bij de Home Club op te vragen. GPD behoudt zich ook het recht voor om een speler, die bij eerdere Golf Challenge of NGF-wedstrijden of rondes scores inleverde ruim boven de gestelde
  handicaplimiet, uit te sluiten van deelname. Indien een speler zich inschrijft voor een wedstrijd met een handicap waarvan hij/zij op het moment van inschrijving wist of behoorde te weten dat die handicap te laag is, dan zal hij/zij worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden.